VLADIMIR SAMARDŽIĆ – Žičanim putevima kroz svet bas gitare 6

BASISTA LEKCIJA 6

HARMONSKO-MELODIJSKI PRINCIPI KREIRANJA „WALKING BASS“ LINIJE

II DEO

Kreiranje funkcionalne i melodične šetajuće bas linije u metrici 4/4

 

Srdačan pozdrav svim ljubiteljima niskih frekvencija i debelih žica!

 

U današnjoj, šestoj po redu lekciji, a drugoj u ciklusu kreiranja šetajućih bas linija u F bluzu, bavimo se harmonsko-melodijskim aspektom stvaranja „walking bass“ linija, prvenstveno u jazz muzici, i to u metrici 4/4.

Međutim, principe koje ću vam ovde izneti možete primeniti i u drugim muzičkim žanrovima (pop, rok, funk, latin, world music, balkanska i domaća narodna muzika) i metričkim podelama (u klasičnoj muzici se „walking bass“ linije pojavljuju još u XVII i XVIII veku – baroknom periodu), a prednosti koje donose su višestruke. Ovo su samo neke od njih:

  1. pomoći će vam u kreiranju funkcionalnih bas linija;
  2. Vaše bas linije će biti melodičnije;
  3. brže ćete naučiti tonove na fingerbordu, kao i upotrebu otvorenih žica;
  4. lakše ćete memorisati pesme i bas linije;
  5. razvićete harmonski sluh, tako da ćete, iako ne poznajete dobro numeru koju treba da svirate, moći donekle da anticipirate, odnosno predvidite, koji akordi slede;
  6. ojačaćete svoj unutrašnji osećaj za vreme (time) i način da bolje čujete u sebi sitnije metričke podele (subdivision);
  7. poboljšaćete poziciono/zonsko sviranje bez nepotrebnog pomeranja leve ruke, osim ako Vi baš tako želite.

 

 

Svi primeri su napisani u okviru jedne i po oktave, u zoni od prvih pet pragova, pozicija 1 i 2 na fingerbordu.

 

Ipak, ako jedan muzički pravac treba da poistovetimo sa specifičnim terminom „šetajuće bas linije“ od XX veka pa naovamo, onda je to sigurno džez muzika.

Pre svega, na početku moramo da napomenemo: prvi neophodan uslov za izvođenje dobre walking bass linije u džez muzici je da ona dobro gruva, odnosno svinguje. Tim ritmičkim aspektom se nećemo baviti u ovoj lekciji, već ćemo podrazumevati da imate određeno znanje, iskustvo i sposobnost sviranja bas llinija u swing feel-u, odnosno sa triolskim osećajem.

 

Nastavak lekcije, notni i tablaturni zapis U ŠTAMPANOM IZDANJU MAGAZINA!!!