VLADIMIR SAMARDŽIĆ – Žičanim putevima kroz svet bas gitare 2

 

Unapređenje motorike i kordinacije prstiju šake kojom držimo vrat

(Kod desnorukih leva šaka, kod levorukih desna šaka. U daljem tekstu koristiću termin „prsti šake leve ruke“ ili „prsti leve ruke“ jer većina basista tako svira bas gitaru)

Pozdrav svima!

Nadam se da vas je prošla lekcija u kojoj smo se bavili unapređem motorike i kordinacije prstiju desne ruke kod picikato tehnike barem malo pomerila iz zone komfora, iz oblasti u kojoj svi mi muzičari volimo da boravimo ali koja nas ipak ne tera da konstantno napredujemo. Sada je vreme da se okrenemo levoj ruci, odnosno popravljanju i razvijanju motorike i kordinacije prstiju šake leve ruke, a da pri tome na zanemarujemo u potpunosti šta rade prsti desne ruke. Želim da vam u ovoj lekciji pokažem koncept po kome možete samostalno da kreirate vežbe tako da vam ne bude dosadno ponavljajući uvek iste, ali pre toga, evo muzičke bas literature koja je prepuna korisnih i kreativnih primera za razvijanje motorike i koordinacije prstiju šake obe ruke:

 1. Milan Srdanović – Bass Bookvar (strane 46–57, Vežbe za levu ruku)
 2. Scott Reed – More Left Hand Gymnastics for Electric Bass
 3. John Liebman – Bass Aerobics
 4. Josquin des Pres – Daily Chop Builders For Bass
 5. Josquin Des Pres – Bass Fitness
 6. David Overthrow – 30‑Day Bass Workout.

A sada, koncept za samostalno kreiranje vežbi!

U navedenim vežbama prvo ćete obraćati pažnju da pravilno pomerate prste leve ruke, vodeći računa o sledećim stvarima:

 1. Tačan raspored tonova, odnosno prstored;
 2. Prsti koji ne sviraju trenutno treba da budu što bliže vratu (ne smeju da nekontrolisano budu u vazduhu) da bi obavljali ulogu mutiranja žica koje se u tom momentu ne koriste;
 3. Pritisak prsta na žicu neposredno ispred praga treba da bude dovoljno jak da se dobije čist ton, ali ne više od toga. Obratite pažnju na ovo! Mnogi basisti nepotrebno prejako pritiskaju žice po vratu gitare i time gube na koordinaciji, motorici, gruvu, brzini, tonu…

Potom ćete (ako ne možete istovremeno), kada prsti leve ruke nauče šta i kako treba da rade, pomeriti fokus na prste desne šake i voditi računa o alteraciji prstiju, temi kojom smo se bavili u prethodnoj lekciji. Mnogima od vas će se u početku desiti da, taman kada pomisle da je leva ruka naučila šta treba da radi, čim se okrenu desnoj i povedu računa o naizmeničnom sviranju kažiprsta i srednjeg prsta desne ruke, prsti leve šake počnu da greše. To je normalno. Potrebno je vreme da uskladite pravilan istovremeni rad prstuju obe šake jer su njihovi mišiči naučili drugačije i do sada su radili više po inerciji.

Sada, vodeći računa i o desnoj ruci, važno je da obratite pažnju da:

 1. svi tonovi budu ujednačeni, po dinamici i artikulaciji, tako da imate utisak kao da svira mašina, a ne čovek;
 2. mišići i tetive obe ruke ne budu prenapregnuti, da ne osetite nikakav grč i nelagodnost.

Ako kojim slučajem dok svirate osetite bilo kakav bol u podlakticama ili šakama, bockanje, početak utrnutosti ili neku drugu neprijatnost, jako je važno da momentalno prestanete sa sviranjem, a zatim blago istegnete mišiće podlaktice i šake. Možete nastaviti sa vežbanjem jedino u slučaju da je neprijatnost nestala ali sada u sporijem tempu i sa većom pažnjom usmerenom ka „udobnosti“ sviranja, kao i položaju ruku i šaka.

Vežbe koje se ovde nalaze služe isključivo za rad kod kuće ili za zagrevanje pre nastupa. Na njih ne mislite tokom nastupa.

Slike 1 i 2 predstavljaju Vašu zonu vežbanja. To je peta pozicija na vratu bas gitare. Svakom prstu pripada po jedan prag, od petog do osmog. Vežbaćete po četvorocifrenim paternima sastavljenim od cifara 1, 2, 3 i 4, koji označavaju prste šake.

Vežba 1: Polako se zagrevate. Svirate po paternu 1-2-3-4 dva puta na svakoj žici.

Možete odabrati bilo koju kombinaciju brojeva i po takvom određenom redosledu tonova i prstoreda svirati taj patern prvo dva puta na svakoj žici (dok vam ne uđe pod prste), a potom po jednom na svakoj žici, i to u oba smera, naviše i naniže, odnosno, uzlazno sa debljih ka tanjm žicama i silazno sa tanjih ka debljim žicama.

U vežbi broj 2 napisao sam naizmeničnu kombinaciju paterna 1-2-3-4 i 4-3-2-1, tako da je svaki sledeći patern na sledećoj susednoj žici. Ovo pravilo možete primeniti kada dobro savladate dva odabrana paterna i time učiniti vežbanje zanimljivijim.

Sada dolazi trenutak kada uvodimo muzičku teoriju u tehničke vežbe.

Ja volim da svojim studentima dajem zadatke koji ih primoravaju da razmišljaju „u poziciji“, odnosno „zonski“.  To znači da moraju pronaći odgovarajuće rešenje u prstoredu šake leve ruke tako da kreiraju bas liniju po zadatom harmonskom sledu, najčešće od četiri akorda, ali da ne napuštaju zadatu poziciju ili zonu. Na ovaj način se brzo upoznaje ceo vrat gitare i svi ekonomični i upotrebljivi prstoredi, tako da basista (svojom glavom) odlučuje koje je za njega najbolje rešenje u datom momentu, a ne leva ruka, koja često voli da po inerciji skače bespotrebno po vratu samo jer je tako naučila.

Ako taj princip primenimo ovde, možemo dobiti interesantne vežbe kojima razvijamo ne samo motoriku i kordinaciju prstiju šake leve ruke (naravno, i desne ako vodimo računa o alteraciji prstiju), već i primenu muzičke teorije u vidu trozvuka i četvorozvuka u poziciji kroz određeni harmonski tok.

Slika 2. Pod A) prikazuje odabranu harmonsku frazu od četiri akorda u kojoj u početku svaki akord sviramo dva puta (dva takta) dok nam ne uđe pod prste, dok pod B) prikazuje odabrane paterne, odnosno, prstorede koje ćemo primenjivati na date akorde tako da je svaki prst šake leve ruke podjednako u funkciji.

 

Vežba 3

Neophodno je da prvo svaki četvorozvuk, arpeđo od četiri tona, provežbamo individualno u osnovnim pozicijama (1-3-5-7) po zadatom paternu u datoj 5. poziciji (zoni) na vratu bas gitare preko tri žice (E, A i D), i to alterujući prste šake desne ruke u dve varijante

 1. a) 1-2-1-2 i b) 2-1-2-1.

Jako je važno da ovo radite u početku u veoma sporom tempu da bi svaki ton izašao čisto.

Osnovne pozicije datih arpeđa po stupnjevima:

AmMaj7 – 1 b3 5 7

Bo7 – 1 b3 b5 bb7

BbMaj 7 – 1 3 5 7

C+5 add9 – 1 2 3 #5 (prekomerni trozvuk sa dodatim devetim (drugim) stepenom)

Kada smo utvrdili prstorede svakog arpeđa u određenom tempu, bez zastajkivanja, pristupamo njihovom povezivanju kao na Slici 2 – Harmonska fraza, gde svaki arpeđo traje dva takta i pri čemu tempo nije toliko bitan.

Konačno, prelazimo na vežbu 4 u sporom, pa u srednjem tempu, u kojoj se arpeđa smenjuju na svaki sledeći takt.

Kada savladate vežbu 4 u četvrtinama, možete preći na duplo bržu 5. vežbu u osminama.

U ovoj fazi vežbanja, prsti su vam se već dovoljno zagrejali da možete preći na neke druge segmente dnevnog plana rada na bas gitari.

Međutim, ako želite, možete nastaviti da se igrate ovom tehničko‑teorijskom vežbom tako što ćete:

 1. a) menjati harmonski tok, odnosno redosled akorada kao na slici 3;
 2. b) menjati paterne, odnosno, prstorede u okviru postojećih arpeđa, tako da ih ne svirate stalno po istom principu, uzlazno od osnovnog tona akorda do najvišeg tj. 1-3-5-7, već koristite i druge vrste kretanja (silazno i kombinovano), kao i inverzije arpeđa time što krećete od terce, kvinte ili septime akorda… ali o tome nekoj od sledećih lekcija.

Do tada, korisitite ovaj koncept za kreiranje nekih svojih vežbi i zapamtite da ove vežbe nemaju toliku težinu i značaj ako ih ne radite čisto, sa ujednačenim tonovima i pravilnog tajminga. Dakle, u početku vežbajte zaista sporo sve dok niste potpuno sigurni da svaki ton izlazi kvalitetno a potom ubrzavajte polako.

I ne zaboravite opcije prstoreda desne ruke pod a) i b).

Vidimo se u sledećoj lekciji!

 

A sve vas koje zanima programski i metodički struktuiran plan rada i usavršavanja sviranja bas gitare i primene muzičke teorije, kroz različite “On-Line” ali i žive (Off-Line) kurseve, kreirane na osnovama programa Berklee College of Music, želim da vas obavestim da ćete uskoro moći dobiti sve informacije i uputstva na mom novom web sajtu koji je u izradi www.vladimirsamardzic.com . Zato, Stay tuned!

 

Vladimir Samardžić je rođen u Novom Sadu gde i danas živi i radi. Jedan je od retkih muzičara sa naših prostora koji mogu da se pohvale diplomom prestižnog muzičkog koledža „Berklee“ u Bostonu. Bio je basista kultnog sastava SMAK, sa kojim je snimio album „Bioskop Fox”, i dugogodišnji član Vasil Hadžimanov Benda (4 izdanja). Pored sviranja bas gitare, aktivan je i kao autor, vođa-sastava (Pannonia Project, Soularity, VS Fortet), muzički urednik i instruktor bas gitare. Sarađivao je sa najznačajnijim umetnicima u regionu, kao i mnogim inostranim muzičarima. Impresivna tehnika sviranja, profesionalizam i sveobuhvatno vladanje mnogim muzičkim stilovima svrstavaju ga u red jednog od najboljih i najangažovanijih basista na ovim prostorima. Svoje ogromno znanje i iskustvo prenosi na nove generacije u svojoj školi bas gitare u Novom Sadu.

 

 

 

 

Notografija: Vladimir Samardžić i Vladan Karadžov