VLADIMIR SAMARDŽIĆ – Žičanim putevima kroz svet bas gitare 3

 

 

ARPEĐA TROZVUKA

Pozdrav svima!

Mnogi basisti žele da se što pre upuste u teoretsko proučavanje, vežbanje i primenu različitih vrsta arpeđa četvorozvuka, odnosno septakorada, a da, prema mom mišljenju, prethodno nisu dovoljno vremena proveli proučavajući arpeđa trozvuka, odnosno kvintakorda. Imao sam prilike da vidim kako se određeni studenti muče sa savladavanjem ovih arpeđa, odnosno sporije napreduju sa ovom materijom. Jedan od glavnih razloga, čini se, jeste nepoznavanje i nedovoljno vladanje arpeđima trozvuka, odnosno kvintakorada na bas gitari. To, naravno, ne znači da treba čekati sa vežbanjem četvorozvuka dok se ne postigne neki viši nivo ovladavanja trozvucima (svih inverzija, različitih paterna itd.) ali definitivno nije poželjno preskakati trozvuke, posebno ako primetimo da sa osnovnim septakordima imamo problem.

Iz tog razloga, ja sa gotovo svakim svojim studentom neko vreme provedem u proučavanju arpeđa trozvuka i analizi njihove upotrebe u različitim stilovima, u pratnji i improvizaciji.

 

TEORIJSKI PODSETNIK:

Arpeđo TROZVUKA odnosno KVINTAKORDA predstavlja niz sastavljen od tri tona – osnovnog tona, terce i kvinte. Naziv kvintakord ukazuje na najviši interval, raspon od najnižeg prvog osnovnog tona do najvišeg, trećeg, koji predstavlja KVINTU. Drugim rečima, trozvuk, odnosno kvintakord, predstavlja niz od dva tercna intervala – između prvog i drugog tona, a zatim između drugog i trećeg.

U skladu sa tradicionalnom muzičkom teorijom, postoje četiri osnovne vrste trozvuka:

Durski trozvuk se sastoji od osnovnog tona, velike terce i čiste kvinte. 1 – 3 – 5

primer: C   C–E–G

Molski trozvuk se sastoji od osnovnog tona, male terce i čiste kvinte.   1 – b3 – 5

primer: Cm   C–Eb–G

Umanjeni (diminished) trozvuk se sastoji od osnovnog tona, male terce i umanjene kvinte. 1 – b3 – b5

primer: Cmb5/Co/Cdim   C–Eb–Gb

Prekomerni (augmented) trozvuk se sastoji od osnovnog tona, velike terce i prekomerne kvinte.  1 – 3 – #5

primer: C#5/Caug5   C–E–G#

 

 

Međutim, pored ove četiri osnovne vrste trozvuka, postoje i druge, među kojim su nama najinteresantnije i najkorisnije sledeće dve vrste:

Sus 4 trozvuk se sastoji od osnovnog tona, čiste kvarte i čiste kvinte.  1 – 4 – 5

primer: Csus4 (suspended) C–F–G

Alterovani (altered) b5 trozvuk se sastoji od osnovnog tona, velike terce i umanjene kvinte.  1 – 3 – b5

primer: Cb5   C–E–Gb

„Strech” (streč) pozicija – pozicija u kojoj se šaka leve ruke dodatno širi preko pet pragova (umesto standardna četiri), kažiprstom ulevo ili malim prstom udesno, dok palac ostaje u mestu vrteći se oko svoje zamišljene ose koja prolazi kroz njega i vrat bas gitare.

„0” (nulta) pozicija – pozicija u kojoj se šaka leve ruke nalazi kod Nut-a, pri samom kraju vrata. U toj poziciji sviramo otvorene žice kada god je moguće ili kada nam odgovara bez posebnog prstoreda, što uključuje i počinjanje bilo kog trozvuka prvim, drugim ili trećim prstom.

100 bps = 100 beats per second = 100 bita u sekundi = 100 četvrtina u sekundi

Napomena:

Trozvuk konstitucije 1 – b3 – #5 ne predstavlja zasebnu vrstu, već I (prvu) inverziju durskog trozvuka (3 – 5 – 1).

Primer: I inverzija C dur trozvuka (3 – 5 – 1) jeste E–G–C, što predstavlja 1 – b3 – #5 ako krenemo od tona E kao prime (E=1), tj. kao početnog tona.

 

Sada kada smo ponovili šta su to trozvuci i koje su to vrste nama značajne, prelazimo na vežbe.

 

Nastavak lekcije i notni i tablaturni primeri U ŠTAMPANOM IZDANJU MAGAZINA!!!